Hij zal zijn als een boom, geplant aan hetwater, die vrucht geeft op zijn tijd.