Disclaimer

Informatie over beeldgebruik.

CreativeSolvers (KVK: 54845874, hierna te noemen onderneming) verleent u hierbij toegang tot https://www.creativesolvers.com/nl/ (hierna te noemen Website) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. Onderneming behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De onderneming spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van onderneming.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Ook voor de inhoud in reacties van bezoekers wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan onderneming nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. De onderneming is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van deze site of de onbeschikbaarheid van deze site.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij onderneming.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van onderneming, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Vermelding Beeldgebruik

De videobeelden op de homepage zijn gemaakt door Andyl Loyd en de beelden op de visiebladzijde zijn gemaakt door Dizi Films. Deze materialen inclusief de fotobeelden op de visiebladzijde vallen niet onder het intellectueel eigendom. Eveneens zijn de afbeeldingen gebruikt in blogberichten vrij te gebruiken.